2
Korehāhā Whakahau
Korehāhā Whakahau is the first Iwi-led Predator Free 2050 project, seeking to eradicate possums from 4,700ha of land within the rohe of Ngāti Awa, including Whakatāne, Ōhope, and Ōhiwa.
kaputerangi
Pakihi
Ngāti Awa Business Directory
Register your Pakihi or discover all our affiliated Ngāti Awa Pakihi here
Comet
Karanga and Whaikōrero
Wānanga
Wanting to learn more or expand your knowledge on the art of karanga and whaikōrero?
trona-video-thumbnail

Te Rūnanga o Ngāti Awa

Annual Report 2020

marae
2021/2022 Draft Annual Plan
Copy of Copy of He taonga te wai #2
HE TAONGA TE WAI
E whakapono ana mātou ngā iwi taketake o Mataatua he taonga tuku iho ngā waimāori o tēnei whenua, mai i ō mātou tīpuna, heke iho ki ngā whakatipuranga e noho nei i tēnei ao hurihuri, tae atu ki ngā whakatipuranga e piki ake ana. Mataatua Declaration on Water
MataatuaExhibition

Exhibition Walkthrough

Whakamau mahara ki muri, whakamau titiro ki mua
island-view

Who are Ngāti Awa?

Learn our story

Education Grants and Scholarships

Manaakitanga

Caring for each other

Our shared obligations to care for one another, with particular emphasis on caring for our youth and our elders.

Kaitiakitanga

Guardianship for future generations

Represents our obligations to protect our culture, our environment, our resources and our people today and for
future generations, in accordance with our cultural practices.

Ngāti Awatanga

Our language and culture
Uphold and protect our language and culture – which derive from our shared ancestry – as the cornerstone of our unique identity.

Nau mai, haere mai ki Te Rūnanga o Ngāti Awa

Language, Identity and Culture

This department is responsible for the management & implementation of the Te Rūnanga o Ngāti Awa Cultural, Te Reo and Leadership Strategies. 
Ohiwa Harbour and Ohakana Island II - 2610198094 - square

Taiao

Providing leadership and support to our members in the management of our natural resources.
NARA_01_square

Information and Knowledge

Information & Knowledge maintains and supports all the information technology (IT), data management and archival management requirements for the Ngāti Awa Group including Ngāti Awa Research and Archives.

PĀTAKA KAI & KAIMOANA PERMITS

For all inquiries regarding Pātaka Kai and Kaimoana Permits

Ngāti Awa Research and Archives Online Catalogue

Do you want to know more about our Ngāti Awa story? Or perhaps, you want to find out about one of your tīpuna?

Member Portal

Keeping in contact has never been more important in this day and age. Use our member portal to check your details are up to date so we can keep you informed.

Our Publications

Our stories, told by us, for us

Latest Job Vacancies at Te Rūnanga o Ngāti Awa